Show simple item record

dc.contributor.authorGüner, Bülent
dc.date.accessioned2019-07-09T11:51:23Z
dc.date.available2019-07-09T11:51:23Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.isbn978-605-288-398-3
dc.identifier.urihttps://www.academia.edu/36499397/OBOR_S%C3%BCrecinde_T%C3%BCrkiye_Beklentiler_ve_Sorunlar
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12406/1154
dc.description.abstractOBOR Girişim’i 2013 yılında Çin’in öncülüğünde hayata geçirilmiştir. Girişim, üye ülkelerle ticari ve siyasi işbirliğinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Günümüzde çoğunluğu Asya ve Doğu Avrupa’da yer alan 71 ülke OBOR üyesidir. Türkiye, sürece 2016 yılında resmi katılım göstermiştir. Ülkemiz, OBOR Girişimi’nin Çin-Avrupa demiryolu bağlantısını sağlayan üç koridorundan biri olan “Çin-Orta ve Asya-Batı Asya Ekonomik Koridoru” (Orta Koridor) içerisinde yer almaktadır. Orta Koridor projesinin tamamlanmasıyla birlikte, Çin-İngiltere demiryolu bağlantısı gerçekleştirilmiş olacaktır. Projenin ulaşım altyapısının 150 milyar dolara mal olması ve 2025 yılına kadar tamamlanması beklenmektedir. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, planlanan Edirne-Kars demiryolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tüneli Orta Koridor projesinin önemli bileşenleridir. 2015 yılında İstanbul Ambarlı’daki Kumport Limanı’nın Çinli denizcilik şirketlerince satın alınmasıyla birlikte, Türkiye, OBOR Girişimi’nin deniz yolu ağına da dahil olmuştur. Türkiye-Çin resmi ilişkileri 1971 yılında başlamıştır. Uzun süre istikrarsız ilerleyen ilişkiler, Çin’in 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olmasıyla birlikte, hızla gelişen ticari ilişkilere dönüşmüştür. Türkiye’nin OBOR üyeliği ile birlikte, Çin ile siyasal ilişkiler de gelişmeye başlamıştır. Türkiye-Çin siyasi ilişkileri tamamen sorunsuz olmamakla birlikte, yakın tarihle kıyaslandığında, en dostane döneminden geçmektedir. Çin, Türkiye’nin ikinci büyük ticaret ortağıdır. İki ülkenin ticaret hacmi 2017 yılında 24 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye-Çin ekonomik ilişkilerinde en önemli sorun, Türkiye aleyhine gelişen ticaret açığıdır. Türkiye bu açığı yakın vadede Çin’den alacağı doğrudan yatırımlarla ve turizm gelirleriyle makul düzeylere indirmeyi hedeflemektedir. Çin, 1.34 trilyon dolarlık uluslararası yatırımla önde gelen dış yatırımcı ülkelerinden biridir. Türkiye’nin Çin’den aldığı dış yatırım miktarı, 2 milyar doları aşmaktadır. Ancak Çin’in Türkiye yatırımları henüz istenilen düzeyde değildir.en_US
dc.description.abstractOBOR was made real in 2013 under the leadership of China. This enterprise aims to develop the commercial and political collaboration with member states. Turkey participated in the process in 2016. Our country is on “China-Central Asia-West Asia Economic Corridor” (Middle Corridor) that is one of three corridors that establish the railway connection between China and Europe. ChineEngland railway connection will be constituted by completing Middle Corridor project. It is expected that the transportation infrastructure will be cost 150 billion dollars and completed till 2025. Significant components of the Middle Corridor project are Baku-Tbilisi-Kars railway, Edirne-Kars railway, Yavuz Sultan Selim Bridge, Marmaray and Eurasia Tunnel. Turkey has included in seaway network of OBOR by being purchased of Kumport in Istanbul by Chinese in 2015. Relations between Turkey and China has started in 1971. Those relations that continued as inconsistent turned into increasing commercial relations by becoming a member of China to World Trade Organization in 2001. OBOR membership of Turkey caused improvement of political relationships of Turkey&China. Relations between Turkey and China are not completely free of problems, but these two countries experience the most friendly period nowadays. China is the second largest trade partner of Turkey. Trading volume of these two countries reached 24 billion dollars in 2017. The biggest problem in economic relations between Turkey and China is the trade deficit of Turkey. Turkey aims to minimize this deficit via the direct investments of China and tourism revenues. China is one of the leading investor countries with 1.34 trillion dollars international investment. The amount of outward investment that Turkey will receive from China exceeds 2 billion dollars. However, the investments of Chine for Turkey has not at the desired level as of yet.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGece Kitaplığıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleOBOR sürecinde Türkiye; beklentiler ve sorunlaren_US
dc.title.alternativeTurkey in OBOR; expectations and problemsen_US
dc.typebookParten_US
dc.relation.journalSosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Araştırmalar - VIen_US
dc.contributor.departmentEdebiyat Fakültesien_US
dc.identifier.startpage67en_US
dc.identifier.endpage88en_US
dc.relation.publicationcategoryKitap Bölümü - Uluslararasıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record